Prezydium Rady Rodziców - filia Nowogard

Skład Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie filia w Nowogardzie w roku Szkolnym 2019/2020

  1. Przewodnicząca - Monika Turek
  2. Z-ca Przewodniczącej - Magdalena Wrona
  3. Sekretarz - Sylwia Konior 
  4. Księgowość - Elwira Bąk
  5. Członkowie: Monika Werner - Tomasikiewicz, Sylwia Kłys, Anna Zając, Alina Bierzyńska - Pękala.

Dane kontaktowe do członków Rady Rodziców dostępne są w sekretariacie.

 

2021 Szkoła Muzyczna I stopnia w Goleniowie. All Rights Reserved. Designed By G-DESIGN