Prezydium Rady Rodziców - filia Nowogard

Skład Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie filia w Nowogardzie w roku Szkolnym 2021/2022:

1. Przewodnicząca - Monika Turek

2. Z-ca Przewodniczącej - Magdalena Wrona

3. Sekretarz - Sylwia Konior 

4. Księgowość - Elwira Bąk

5. Członkowie: Sylwia Kłys,  Alina Bierzyńska - Pękala.


Dane kontaktowe do członków Rady Rodziców dostępne są w sekretariacie.