Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

  1.    Rozpoczęcie roku szkolnego              1 września 2022 r. 
 2.   Dzień Edukacji Narodowej     14 października 2022 r.
 3.   Zimowa przerwa świąteczna     23 – 31 grudnia 2022 r.
 4.   Ferie zimowe     13 – 26 lutego 2023 r.
 5.   Wiosenna przerwa świąteczna     6 – 11 kwietnia 2023 r.
 6.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych        23 czerwca 2023 r.
 7.   Ferie letnie     24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.  

 

 

 

 

 

 

          Kalendarz został ustalony na podstawie Rozporządzenia MKiDN z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1121)

 

          Dodatkowo na mocy Decyzji nr 4/2022 Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie z dnia 31 sierpnia 2022 r. ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

       31 października 2022r., 7 stycznia 2023r., 5 kwietnia 2023r., 2 maja 2023r., 19-20 czerwca 2023r.