Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

  1.    Rozpoczęcie roku szkolnego              1 września 2021 r. 
 2.   Dzień Edukacji Narodowej     14 października 2021 r.
 3.   Zimowa przerwa świąteczna     23 – 31 grudnia 2021 r.
 4.   Ferie zimowe     31 stycznia13 lutego 2022 r.
 5.   Wiosenna przerwa świąteczna     14 – 19 kwietnia 2022 r.
 6.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych        24 czerwca 2022 r.
 7.   Ferie letnie     25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.  

 

 

 

 

 

 

          Kalendarz został ustalony na podstawie Rozporządzenia MKiDN z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2199 z późn. zm.)

 

          Dodatkowo na mocy Decyzji nr 8/2021 Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

       2, 12, 13 listopada 2021r., 13 kwietnia 2022r., 2, 4 maja 2022 roku.