Składki na Radę Rodziców

Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie ustaliła następujące wysokości składek w roku 2021/22:

  • 30 zł/mc - za jedno dziecko
  • 40 zł/mc - za dwójkę lub więcej dzieci

Prosimy o systematyczne wpłacanie miesięcznych składek.

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:    65 1240 3839 1111 0010 9399 2870

 


UWAGA:

               Prosimy w tytule przelewu podać: Imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 


Dziękujemy 

Rada Rodziców