Historia szkoły

          Historia Szkoły Muzycznej I stopnia w Goleniowie z filią w Nowogardzie sięga swoich początków do roku 1978, kiedy to 1 stycznia została utworzona Państwowa Skoła Muzyczna I stopnia w Goleniowie. Nowo utworzona szkoła rozpoczęła swoją działaność 1 marca 1978 roku. Funkcję dyrektora nowo utworzonej placówki objęła Pani Czesława Gracz.

 Początkowo w szkole pracowało 8 nauczycieli ucząc w 5 klasach instrumentów: akordeonu, fortepianu, gitary, skrzypiec i wiolonczeli. Naukę rozpoczęło 63 uczniów.

 

Stara siedziba szkoły i filia w Nowogardzie

          1 października 2000 roku szkoła została przejęta przez Powiat Goleniowski. Utworzono jednocześnie filię w Nowogardzie, gdzie w nowo utworzonej placówce rozpoczęło naukę 22 uczniów w klasie akordeonu, fortepianiu i skrzypiec.  W nowo utworzonej filii w Nowogardzie zatrudnionych było 3 nauczycieli.

 

Do roku 2011 siedziba szkoły mieściła się w poniemieckiej willi przy ul. Szkolnej.

 

 

szkola  

Nowa siedziba szkoły           

       W roku szkolnym 2011/12 szkoła została przeniesiona do nowej siedziby w Goleniowie przy ul. Niepodległości 1.

Obecnie w szkole pracuje 32 nauczycieli i 7 pracowników administracji i obsługi. W roku szkolnym 2019/20 w szkole uczy się 185 uczniów.

 

Liczba absolwentów Szkoły Muzycznej I stopnia w Goleniowie do 31 sierpnia 2019 roku wynosiła 738.


Dyrektorzy Szkoły Muzycznej I stopnia w Goleniowie

          Funkcję dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Goleniowie od roku 1978 pełnili:

dyrektor1   dyrektor2   dyrektor3   dyrektor4   dyrektor5   dyrektor6   dyrektor7

Czesława Gracz

(1978 - 1985) 

Waldemar Ogrodniczak

(1985 - 1990) 

Małgorzata Ogrodniczak

(1992 - 1997) 

Jolanta Kowalska

(p.o. 1994 - 1995) 

Jerzy Holz

(1990-1992

1997-2017)

Jerzy Kolasa

(p.o. 2016- 2017)

Roman Rydz

(2017 - obecnie)