Klasa akordeonu

naucz2         Dawid Rydzabsolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie akordeonu prof. Klaudiusza Barana i dr hab. Rafała Grząki. Jest laureatem ponad czterdziestu festiwali i konkursów akordeonowych w kategoriach solowych i kameralnych
w kraju i poza jego granicami. Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymywał nagrody władz wojewódzkich i ogólnopolskich. Dokonał wielu prawykonań utworów w kraju i za granicą. Koncertuje jako solista i kameralista w Polsce i w wielu krajach Europy.

          Jego uczniowie wielokrotnie reprezentowali szkołę na konkursach i festiwalach akordeonowych zdobywając nagrody i tytuły laureata za co byli nagradzani przez władze lokalne powiatu i gminy Goleniów.

 


naucz1          Roman Rydz -  - absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie akordeonu. Zatrudniony w Szkole Muzycznej I stopnia w Goleniowie 2 września 1991r. na stanowisku nauczyciela nauki gry na akordeonie. W 2002 roku uzyskał Pierwszy Stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie gry na akordeonie. W 2003 roku uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. Wielu spośród jego uczniów kontynuowało lub nadal kształci się w szkołach wyższego stopnia i uczelniach artystycznych. Jego uczniowie wielokrotnie reprezentowali szkołę na konkursach i festiwalach akordeonowych w Polsce i poza granicami kraju zdobywając nagrody i tytuły laureata. Najlepsi uczniowie klasy akordeonu są stypendystami władz lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Podczas konkursów i festiwali otrzymywał nagrody specjalne za przygotowanie uczniów. Za swoją pracę pedagogiczną uhonorowany nagrodami Starosty Powiatu Goleniowskiego i Dyrektora Szkoły.

            1 września 2017r. został powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Goleniowie.


Kacper Trębacz trebacz