Aktualności

Uroczystość pasowania na ucznia Szkoły Muzycznej I stopnia w Goleniowie, odbędzie się wg harmonogramu:

    11 października 2021 roku - godzina 17.00 klasa IIA

    11 października 2021 roku - godzina 17.45 klasa IIB

    13 października 2021 roku - godzina 16.30 klasa IA

    13 października 2021 roku - godzina 17.15 klasa IB

    13 października 2021 roku - godzina 18.00 klasa IC

 

Zapraszamy

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły oraz Rada Rodziców

 

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców dnia 22.09.2021 o godzinie 17.30.

Rada Rodziców 

Szanowni Państwo, kochani Uczniowie.

Działając na podstawie komunikatu ogłoszonego przez CEA w Warszawie w dniu 27 maja 2021 r. z wielką radością informuję, że od dnia 31 maja 2021 r. wracamy do nauki w trybie stacjonarnym. Jednocześnie bardzo proszę o dochowanie możliwie najwyższej staranności w zakresie zabezpieczenia sanitarnego wszystkich uczniów. Bardzo proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum ilości osób odwiedzających i przebywających w Szkole.

Roman Rydz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r.

Filia Nowogard

     godz. 15.00 - uczniowie nowo przyjęci

     godz. 16.00 - uczniowie klas II - VI ( w klasach z nauczycielami instrumentu)

 

Goleniów

     godz. 17.00 - uczniowie nowo przyjęci

     godz. 18.00 - pozostali uczniowie (w klasach z nauczycielami instrumentu)

W dziale planowane koncerty, zostały zamieszczone terminy popisów rocznych w Szkole Muzycznej w Goleniowie i filii w Nowogardzie. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

2021 Szkoła Muzyczna I stopnia w Goleniowie. All Rights Reserved. Designed By G-DESIGN