Prezydium Rady Rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie w roku Szkolnym 2021/2022

  1. Przewodniczący - Artur Janiszewski
  2. Z-ca Przewodniczącego - Wojciech Gajewski
  3. Sekretarz - Izabela Bodus - Olkowska
  4. Skarbnik - Kamila Gajewska

Dane kontaktowe do członków Rady Rodziców dostępne są w sekretariacie.