plakat

Prezydium Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie w roku Szkolnym 2019/2020

  1. Przewodniczący- Artur Janiszewski
  2. Z-ca Przewodniczącego- Wojciech Gajewski
  3. Sekretarz- Renata Górnicka
  4. Skarbnik- Kamila Gajewska

Dane kontaktowe do członków Rady Rodziców dostępne są w sekretariacie.

2021 Szkoła Muzyczna I stopnia w Goleniowie. All Rights Reserved. Designed By G-DESIGN