Prezydium Rady Rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie w roku Szkolnym 2023/2024

  1. Przewodniczący - Lucyna Zacharska
  2. Z-ca Przewodniczącego - Paweł Magierski
  3. Sekretarz - Izabela Bodus - Karolina Karpiak
  4. Skarbnik - Anna Domagała

Dane kontaktowe do członków Rady Rodziców dostępne są w sekretariacie.