Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

  1.    Rozpoczęcie roku szkolnego              4 września 2023 r. 
 2.   Dzień Edukacji Narodowej     14 października 2023 r.
 3.   Zimowa przerwa świąteczna     21 – 31 grudnia 2023 r.
 4.   Ferie zimowe     15 – 28 lutego 2024 r.
 5.   Wiosenna przerwa świąteczna     28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 6.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych        21 czerwca 2024 r.
 7.   Ferie letnie     24 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.  

 

 

 

 

 

 

          Kalendarz został ustalony na podstawie Rozporządzenia MKiDN z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1121)

 

          Dodatkowo na mocy Decyzji nr 7/2023 Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie z dnia 31 sierpnia 2023 r. ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

       02 stycznia 2024r., 27 marca 2024r., 2 i 4 maja 2024r., 17-18 czerwca 2024r.